!!.jpg

Prajem všetko najlepšie...
smahu správy
Slovník
CZ - EN
EN - CZĎakujem všetkým mojím návštevníkom za návštevu a teším sa zas na skoré znovunavštívenie...ĎAKUJEM


Kolibrík 23. september - 22. október

Tento malý, farbistý vták symbolizuje vďačnosť, šťastie a životný úspech. Je stotožňovaný s bohyňou lásky, vďaka čomu dávno predtým zohrával významnú úlohu v milostných čaroch. Jeho drobné kosti slúžili ako amulet, prinášajúci vzájomnú lásku a vernosť. Zo spôsobu jeho letu v deň svatby veštili novomanželom ich budúci osud. Mesiac kolibríka bol považovaný za jediný mesiac, vhodný k uzatváraniu manželstiev a osoby narodené v jeho znamení sa tešili povesti dokonalých životných partnerov, ako tí, ktorí sa dokážu postarať o teplo domova a vnášajú do manželstva lásku a radosť. Človek - kolibrík je srdečný a úprimný. Má láskavú povahu. Je mu cudzia zloba a egoizmus. Jeho pozitívny postoj k životu mu zabezpečí množstvo priateľov. Miluje komfort, dobré jedlo, pekné šaty a veselú spoločnosť. Snaží sa uniknúť ťažkej práci. Nestará sa o zajtrajšok, žije pre dnešok a jeho príjemnosti.

Jastrab 23.október - 22. november

Symbol odvahy a neústupnosti. Inkovia ho uctievali ako patróna vojny. Jeho perá, zobák a pazúry predstavovali amulet zosobňujúci mužstvo a bojovnosť. Človek - jastrab je rodeným bojovníkom, obdareným nevyčerpateľnou energiou. je odvážny a rozhodný v činoch. Je odolný voči všetkým nástrahám osudu, bez väčších ťažkostí dosahuje každý svoj v živote postavený cieľ. Osvedčuje sa vo všetkých úlohách, ktoré si vyžadujú neústupnosť. Nekompromisný v práci. Vo vzťahu k blízkym je náročný, ale pritom otvorený a bezprostredný. Je impulzívny a nepozná diplomaciu: tieto dve vlastnosti spôsobujú, že aj drobné nedorozumenie vyvolávajú u neho výbuchy hnevu, či agresivity. Vďaka svojim nedostatkom i pozitívam má práve toľko nepriateľov, ako priateľov. Stále vyhľadáva dobrodružstvo, miluje riziko a cestovanie, obzvlášť na nebezpečné miesta. Zaujíma sa o všetko, čo je zvláštne a tajomné. dobrý spoločník v zábave a riskantných podujatiach - ako manželský partner je ťažko znesiteľný a to z dôvodu vysokých požiadaviek, ktoré kladie na svoju druhú polovičku. Neznáša nudu a rutinu bežného života.

Sokol 23. november - 21. december

Symbol odvahy, mužstva a rytierskosti. Označuje ho ľahkosť s akou nadväzuje medziľudské kontakty. Dokáže sa vymotať z každej, hoci i beznádejnej situácie. Má charakter bojovníka, ale ľahko a rýchlo si ho možno udobriť. Očarujúci svojim spôsobom života si vie získať sympatie okolia. Tak trochu ľahkomyseľný, uprednostňuje zábavu a bezstarostné žitie pred každodennými povinnosťami. Rodený optimista. Nikdy sa nevzrušuje kvôli zápasu. Tomu, kto to potrebuje, vždy pripravený poradiť a pomôcť. Neznáša nudu a stagnáciu, volí si život plný incidentov a nebezpečenstva. Z tohoto dôvodu si obvykle vyberá ťažké a zodpovedné úlohy. Zo záväzkami, ktoré prijíma, sa zodpovedne vyrovnáva. Práca mu prináša uspokojenie, ale zriedka zisk. Sokol, ktorý je márnotratný, zriedka ovplýva bohatstvom - nad veľké ciele vyvyšuje radšej príjemnosti každodenného života. Nedarí sa mu v manželstve. Jeho výber partnera býva obyčajne náhodný a neuvážený. Rodinné šťastie Sokola môže zabezpečiť iba výnimočne chápavý a ústupčivý partner.

Biela sova 22. december - 21. január

Odzrkadľuje múdrosť, životnú skúsenosť a jej konanie budí dojem neprístupnej osoby. Nie je náchylná k unáhleným známostiam, či bližším vzťahom na pracovisku. Vo výbere životného partnera je mimoriadne opatrná, ale keď už povie svoje „áno" je verná, pozorná a lojálna. Detailne zvažuje za i proti. Neznáša ľudí ktorí sú prebiehaví alebo vypočítaví, hoci sama dokáže byť veľmi prešpekuľovaná a komplikovaná. Sova je dokonalý pracovník. Ambiciózna a pracovitá dokáže uspokojiť každého, hoci i toho najnáročnejšieho šéfa. často jej vyčítajú nadmernú pedantnosť. Keďže hromadeniu majetku prikladá patričnú váhu, nevodí sa jej zle. Vďačí za to jednak svojej pracovitosti, ako aj skromnému spôsobu života. Pritom nie je skúpa. Pre Sovu je veľmi dôležitá rodina, jednako, podobne ako aj v práci, aj tu má náchylnosť preháňať. Niekedy ju blížny posudzuje ako despotickú a požadovačnú osobu.

Slnečný vták 21. január - 19. február

Tento obyvateľ porastov pri brehu riek a jazier predstavoval pre Inkov symbol výnimočného charakteru, nezávislosti a svojbytnosti. Slnčný vták je osobnosťou s bohatým vnútorným životom, nevšednými záujmami a tvorivou mysľou. V jeho znamení sa rodí veľa vedcov, mysliteľov, filozofov a parapsychológov. Vždy je samotárom - uprednostňuje samotu s vlastnými myšlienkami pred okruhom hoci i najbližších priateľov. Zbytočne by ho niekto angažoval do práce na spoločnom diele. Vyznáva zásadu, že každý je strojcom svojho osudu a preto sa nemieša do cudzieho života. Je nadmieru tolerantný a chápavý, ale nie pre seba - od seba vyžaduje najviac. Najvyšším cieľom jeho života je neustále rozširovanie svojho poznania. Táto zásada mu určuje výber profesie: práca ho musí uspokojovať a rozšíriť jeho horizonty poznania. Finančné efekty sú pre neho druhoradé. Rád cestuje, poznáva cudzie kultúry a iné zvyklosti. S potešením študuje cudzie jazyky. ľahko nadväzuje priateľstvá, hoci z neznámych dôvodov to robí ďaleko od svojho bydliska. Nezáleží mu na založení vlastnej rodiny, nepripisuje tiež väčšiu váhu udržiavať kontakty s príbuznými.

Holub 20. február - 21. marec

Príjemný, tichý, pokorného srdca. Vždy oddaný, nechá sa stále usmerňovať. V súkromnom i pracovnom živote ovládaný svojím okolím. Nemá rád zmeny, uzatváranie nových známostí a komplikácie všetkého druhu. Rodený maximalista, ale skromný, často rezignuje na vlastné potreby. Nezáleží mu na sláve a úspechoch. Pokiaľ môže, uniká rozhodovaniu. Nedokáže sa biť iba za seba, ale nepoddáva sa bez boja. Často má povesť tichej vodz, čo brehy myje. Dá sa na neho spoliehať, stáva sa, že ho okolie až využíva. Nesnaží sa o prílišné známosti. Veľmi často vykazuje umelecké schopnosti, ako aj rozvinutú intuíciu. Z ohľadu na pasívny postoj k životu, zriedka dosahuje úspechy. Rodinu si založí iba vtedy, keď druhá strana urobí prvý krok. Zato je verným manželom a dobrým rodičom.

Sup 22. marec - 20. apríl

Úplný opak Holuba. Silný, odvážny, ide k cieľu aj s použitím sily. Motto jeho života je veľmi elementárne: dosiahnúť čo najviac spokojnosti so sebou, nie je však egoistický. Pri každej vhodnej príležitosti bude bojovať do konca o lásku, spravodlivosť, či postavenie, ale dodržiava zásady fair play. Neľútostný, bez výčitiek svedomia, alebo zmyslu pre nápravu spôsobenej škody. V živote sa riadi zásadou: čo ťa nezabije, to ťa posilní. Žiadne prekvapenie, že pri tomto prístupe k životu postupuje v kariére, dosahuje vysoké postavenie, či materiálne zabezpečenie. Pritom však nemá priateľov, hoci niekedy aj chudobnejších pochlebovačov. Zamiluje sa rovnako rýchlo ako bojuje: vášnivo a na smrť. Jeho city však rýchlo vychladnú a obzerá sa po ďalšom cieli a dobytie. Je odolný na skúšky osudu. Z každej situácie vychádza bez nehody.

Moriak 21. aprí - 21.máj

Predstavuje symbol dôstojnosti a zámožnosti. Má veľmi dobrý prehľad o svojej vlastnej cene. Je rozvážny a ctižiadostivý. V živote sa riadi železnou morálkou. Jeho prednosti - odvaha, inteligencia a bohatý duchovný život - spôsobujú, že často slúži ako vzor hodný nasledovania. Považujú ho za človeka hodného dôvery. Nikdy neodoprie pomoc blížnemu. Milovaný a ctený v súkromnom, práve tak ako aj v pracovnom živote. Profesiu si vyberá už od detstva a zostáva jej verný až dokonca svojich dní. Cení si slávu, úspechy a peniaze, ale nikdy ich nezískava za každú cenu. Ale to ani nemusí: všetko dosahuje svojou prácou, vedomosťami a oslňujúcim myslením. V láske je vášnivý a pozorný, ale opatrný. Rozhodnutie založiť si rodinu nikdy neprijíma náhlivo. Ak už to urobí, bude zodpovedným manželom a rodičom.

Papagáj 22. máj - 21. jún

Nedá sa ho nevšimnúť – naviac sa vyznačuje inteligenciou a vďačnosťou. Dokáže si poradiť v živote, vie rýchle prijímať rozhodnutia. Je obdarený osobným šarmom, zmyslom pre humor, nápaditosťou a dôvtipom. Miluje silné zážitky, spoločnosť a zábavy. Rád býva v centre pozornosti, ale nedáva nereálne sľuby. Nemá rád samotu - čím je okolo neho viac ľudí, tým lepšie sa cíti. Darí sa mu vo vzťahoch: neuprednostňuje nové známosti pred priateľstvom vyskúšaných a verných priateľov. K životu pristupuje s prižmúrením oka: je občas ľahkovážny, ale darí sa mu zachovať radosť zo života až do konca. Nemožno sa spoliehať na jeho pomoc v náhlych prípadoch, no on samotný tiež nie je naučený počítať s cudzou pomocou. Spolieha sa sám na seba, obvykle s dobrým výsledkom. Nadovšetko miluje slobodu a možnosť rozhodovať o svojom živote. Miluje cestovanie a nadväzovanie nových známostí. Skáče z kvietka na kvietok. Rád žije pre prítomnosť. Rodené dieťa šťasteny, vychádza bez ujmy s každej komplikácie. Od prvých rokov je zbožňovaný a zahŕňaný komplimentami, čo spôsobuje, že neinklinuje k trvalým zväzkom. Radšej bude mať okolo seba niekoľko ctiteľov, ako sa dá "zaobrúčkovať".

Prepelica 22. jún - 21. júl

Buď typický domáci typ, čo celý svoj život obetuje rodine a domácim povinnostiam, alebo ak nemá rodinu, stará sa o početnú spoločnosť, je charitatívny typ, ale miluje aj tie najatraktívnejšie práce a zábavky. Pokiaľ sa nebojí rizika, vyberá si zamestnanie, ktoré jej zabezpečí maximálnu pestrosť a nebezpečnosť. Majú ju radi pre štedrosť a dobré srdce. Vždy možno počítať s jej širokou pomocou. Nerada je do niečoho nútená, hoci z druhej strany sa vyznačuje veľkou invenciou. Nikdy sa nehnevá, rýchlo sa dá udobriť. Výnimku predstavuje agresia namierená proti jej vlastnej rodine: vtedy bude bojovať až do konca. Deti prepelíc bývajú nadmieru rozmaznané.

Albatros 22. júl - 21. august

Silný, odvážny a vytrvalý. Nepoddáva sa prekážkam osudu a z z ťažkých situácií vychádza nezranený. Rodený optimista, odvažuje sa niekedy aj na nemožné veci - a s dobrým výsledkom. Výborný spoločník na zábavu a verný priateľ, ktorý neopúšťa v núdzi. Sám je priamočiary a úctivý - to žiada aj od iných. Ak je raz oklamaný, natrvalo prerušuje s daným človekom všetky kontakty. Aj keď inteligentný, v pracovnom živote nedosahuje väčšie úspechy - je pomerne lenivý na to, aby sa veľmi premáhal. Má rád pekné šaty, dobré jedlo a priateľov. Tak ako papagáj sa nestará o zajtrajšok. Od mladosti má dostatok ctiteľov, či ctiteliek. Stály v citoch a verný v manželstve.

Tukan 22. august - 22 september

Pre Inkov bol symbolom múdrosti, rozvahy a ovládania. Od mladosti sa pripravuje na konkrétnu profesiu. Je buď duchovne založený, alebo – a to častejšie, krutý realista s plánovanou cestou životom. Nič nenecháva náhode, neznáša hazard, ani zbytočné riziko. Každé rozhodnutie trikrát premyslí. pristúpi k nemu iba vtedy, ak existuje záruka úspechu. Vyhovujú mu všetky profesie, ktoré si vyžadujú pracovitosť, organizačné schopnosti a špelukatívnosť. Nikdy neurobí náhlivé rozhodnutie, alebo také ktoré je improvizáciou. ostražitý a predvídavý, neminie ani halier na niečo, čo nie je naozaj nevyhnutné, ale napriek tomu si neodpustí investíciu do niečoho, čo poslúži jeho vlastnému rozvoju. Jeho životným krédom je "Kúpiť, predať, obchodovať". K láske pristupuje tak ako ku svojim záujmom : je ostražitý pri výbere partnera. Keď už však vstúpi do manželského zväzku, zostáva verný až do konca. Ale pozor: rád hráva prvé husle.
TOPlistPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

 


Spomínam na mojích rodičov a ostatnú rodinu...
Dennýhoroskop.sk : Osobný denný horoskop, Horoskop pre znamenia zverokruhu, Partnerský denný horoskop, Môj deň
Website, ale aká! ;-)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek


<A HREF="http://dolnevestenice.napady.net/ " target="_blank"><img src="       http://dolnevestenice.napady.net/img/custom/napady.net/m/mojerodisko/605292-4ca245a8ea5b0.jpg " border="155" width="175" height="100></A>
url('/img/custom/napady.net/s/stanislava/509087-4f944235ea3d4.jpg')
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one