!!.jpg

Prajem všetko najlepšie...
smahu správy
Slovník
CZ - EN
EN - CZĎakujem všetkým mojím návštevníkom za návštevu a teším sa zas na skoré znovunavštívenie...ĎAKUJEMVianoce, Vianoce, krásne ste, radosti nové nám nesiete.
Boh v dieťati k nám zavítal, aby sa z nás jedným tu stal.
Do náručia Panny poslaný, cez veky otcami čakaný.
Prišiel ako neznámy, do maštale, jasieľ, do slamy.
Vianoce, Vianoce, krásne ste, vy život nový nám nesiete.
Niet už čoho sa báť, veď Boh z lásky k nám podobným musel sa stať.


Prajem všetkým mojím návštevníkom požehnané a radosťou naplnené Vianočné sviatky
Klik hier voor meer gratis plaatjes


A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho.

Pekné sviatky prajem všetkým mojím návštevnikomAko dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny.

Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.

Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.

Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho počesť!

O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa.

Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?

Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle odišiel.

Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom.

Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť.

Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.

Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie?
Je to jednoduché, pošli za mňa túto pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží ...
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!
Ježiš

Na Tri krále Fašiangy klopú na dvere - obrázek

Na Tri krále Fašiangy klopú na dvere - obrázek

Šiesty januárový deň tvoril záver zimného obdobia a kedysi predstavoval aj začiatok nového roka. V tento deň končili všetky vianočno-novoročné koledné obchôdzky. Koledníci mali priniesť do domu šťastie, blahobyt a štedrosť. Fašiangy označovali obdobie, kedy pokračovali priadky, ženy v tento deň varili dlhé rezance s makom, aby aj ľan a konopa rovnako vyrástli.

V súčasnosti 6. január v ľuďoch evokuje hlavne koniec Vianoc, kedy skladáme vianočný stromček a otvárajú sa brány karnevalovej i plesovej sezóny. Tento moderný výklad sa veľmi nelíši od významu, ktorý znamenal v ľudovom zvykosloví začiatok Fašiangov, teda príprav na Veľkú noc. Dodnes sú časom svadieb, zábav, hojného jedenia a pitia, niekde sa zachovali i karnevalové sprievody v maskách. Sviatok zjavenia Pána

Na Východe slávia 6. januára liturgický sviatok Zjavenia Pána už od 3. storočia. Cirkev si ním pripomínala "tri zázraky": príchod mudrcov z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary, Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. Dnes sa Ježišov krst slávi v nedeľu po Zjavení Pána, tento rok 10. januára.

Sviatok Troch kráľov teda predstavuje hlavne príchod biblických mudrcov z Východu, prichádzajúcich pokloniť sa novonarodenému Ježišovi a obetovať mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Cestu im ukazovala betlehemská hviezda.

Traja králi, mudrci alebo mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista. Opísaní sú v Evanjeliu podľa Matúša, kde sa však neuvádza ich počet ani mená. Tie boli určené až v 14. storočí a dodnes Troch Kráľov voláme Gašpar, Melichar a Baltazár.

Súčasťou liturgie v nedávnej minulosti boli trojkráľové sväteniny, keď kňaz posvätil znakom kríža a pokropením vodu, kriedu, sviečky i cesnak. Posvätené predmety slúžili ako magický prostriedok a na ochranu ľudí, zvierat, obydlia aj úrody pred démonmi, strigami, vodníkmi i pred hromom či bleskom. V gréckokatolíckych obciach farár svätil tečúcu vodu povyše obce a ľudia sa ňou kropili pomocou smrekových vetvičiek v nádeji, že budú po celý rok zdraví.

K trojkráľovému večeru patrila aj „kňazská koleda“, či „vysvácka“, keď z domu do domu chodili kňaz, kostolník, organista, rechtor, miništranti ako speváci a dvaja „mechonošci“, ktorí zbierali dary do vreca. Kňaz požehnal príbytok, očistil ho kadidlom a svätenou vodou, učiteľ napísal na dvere iniciály Troch kráľov, ktoré oddelil krížikom a za ne posledné dvojčíslo príslušného roka.

Trojkráľové hry

Sú známe aj ako chodenie s hviezdou. Okrem spomínanej „kňazskej koledy“ aj mládenci po skupinkách obchádzali všetky domy a prežehnávali príbytky. Zobrazovali biblických Troch kráľov, štvrtým bol hviezdonos alebo anjel. Skupinka domácim povinšovala, zaspievala a poďakovala za odmenu. Trojkráľové koledy sa prelínajú s ostatnými kolednými piesňami vianočného a novoročného obdobia, ale aj s duchovnými piesňami. V súčasnosti sú trojkráľové obchôdzky zriedkavé a asi najznámejšou z piesní, ktoré sa zachovali poznáme:

„My Tri krále prišli sme k vám,

ščastí, zdraví neseme vám.

Ščastí, zdraví, dlhé léta,

my zme Tri Krále zdaleka.

Daleká je cesta naša,

hledáme nážho Pána, Ježiša!“

Pramene z Veľkej Moravy označujú Fašiangy ako „mjasopust“, v Čechách sa dodnes toto slovo zachovalo ako masopust. Fašiangy tvoria podľa starej predstavy o delení roka na leto a zimu prechod medzi týmito dvoma obdobiami.

Začínajú na Troch kráľov (6. január) a trvajú do polnoci pred Popolcovou stredou, ktorá je 40 dní pred Veľkonočným týždňom. Veľkonočný „tichý“ týždeň začína Kvetnou nedeľou, teda predchádza Veľkonočnej nedeli. V tomto roku bude Popolec, a zároveň začiatok veľkého pôstu, 17. februára. Posledný fašiangový deň spojený s pochovávaním basy pripadá na 16. februára. Ľudia sa zvykli správať uvoľnene, zabávali sa v rôznych maskách. V domoch sa konali zabíjačky, jedlo sa veľa mäsa, varila sa huspenina. Bolo to obdobie zimného pracovného pokoja, ešte dobre zásobené poľnohospodárskymi plodinami, kedy bol čas na zábavu aj preto, že neboli aktuálne práce na poli.Zdroj:najmama.sk Autor: Soňa Vanovčanová
Nech sa všetky starosti zrušia,
nech vládne pokoj v dušiach.
Čo bolelo, nech prebolí,
čo tešilo,nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku !!!
Všetko najlepšie do nového roku, veľa šťastia, zdravia, lásky a skoré splnenie aj tých najtajnejších snov a túžob.

obrázky na profil lide.cz

obrázky na profil

obrázky na profil lide.czPrajem Vám, nech sa zažne láskou a nehou srdce každé,
nech ste všetci doma spolu,
nech nechýba nik u stola,
nech prežijete všetký budúce dni v šťastí vospolok po celý rok.


obrázky na profilobrázky na profil

Obrázky na Lide

Obrázky na Lide

obrázky na profil

obrazky a animace


Christmas Generator - http://www.christmastext.com
www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws


obrázky na profilVianoce, krásne ste
Viliam Gabriel

Vianoce, Vianoce, krásne ste,
radosti nové nám nesiete.
Boh v dieťati k nám zavítal,
aby sa z nás jedným tu stal.
Do náručia Panny poslaný,
cez veky otcami čakaný.
Prišiel ako neznámy,
do maštale, jasieľ, do slamy.
Vianoce, Vianoce, krásne ste,
vy život nový nám nesiete.
Niet už čoho sa báť,
veď Boh z lásky k nám
podobným musel sa stať.
ATT0004355.jpg
Šťastné a veselé....
Po slávnosti Božieho narodenia zaradila cirkev do svojho kalendára spomienku na prvého mučeníka - svätého Štefana. Tento sviatok sa zaviedol okolo roku 380, len niekoľko rokov po ustanovení Vianoc, aby zvýšil ich lesk. Štefan bol prvým kresťanom zabitým za šírenie Kristovho učenia. Ukameňovali ho Židia okolo roku 31, keď pred nimi vyhlásil Ježiša Krista za Božieho syna a povedal im, že zabili Mesiáša. Vysokopostavení Židia obvinili Štefana z rúhania, vyhnali ho za mesto a bez súdu ukameňovali. On sa počas kameňovania za svojich vrahov modlil. Známa je jeho posledná veta: “Pane, nezapočítaj im tento hriech.”

Svätý Štefan mal povesť charizmatického rečníka, kazateľstvo však nebolo jeho hlavnou úlohou. Patril medzi prvých sedem diakonov, čiže pomocníkov dvanástich apoštolov, ktorí s pribúdaním obrátených nestíhali plniť všetky povinnosti. Grécke slovo diakonia znamená služba. Základnou povinnosťou diakonov bolo starať sa o chudobných a chorých a rozdeľovať milodary sirotám a vdovám. Bola to prvá forma cirkevnej sociálnej služby. Dodnes musia byť študenti teológie pred vysvätením za kňaza istý čas diakonmi, čiže pomocníkmi kňazov. Ide o nižší stupeň svätenia, na ktorý sa neviaže povinnosť celibátu. Diakon môže napríklad pochovávať, krstiť a sobášiť, nemôže slúžiť omšu.

Meno Štefan pochádza z gréčtiny a znamená korunovaný, ovenčený. Podľa niektorých dohadov bol Štefan obráteným Grékom. Už v ranej cirkvi sa tešil veľkej úcte, ktorá ešte vzrástla po objavení jeho ostatkov v roku 415 pri Jeruzaleme. V našom regióne je sviatok svätého Štefana dňom návštev, vinšovania, koledovania a zábavy. Vzhľadom na pôstny charakter Adventu vystupuje v tento deň do popredia uvoľnenosť a radosť. Popoludní sa na dedinách zvykli hrávať divadlá, večer patril tradičným svätoštefanským zábavám.SITA
Daj Bože šťastia tejto zemi a všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý Tvoj deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Bože šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

Daj Bože šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy Lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj Bože šťastia celej zemi, všetkým národom.

Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.

Pane Bože stoj pri nás a na svojom Slove trvaj,
láskavo chceme vernosť dodržať, v tom nám dobrotivo pomáhaj.
Tvoje Svetlo chceme mať, svietiť ním do diaľav,
Daj Bože šťastia všetkým tvorom, všetkým opodiaľ.
 - obrázek

- obrázek

Vianočný list pre teba...

Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny.

Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.

Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv.

Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.

Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.

Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere.

Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho počesť!

O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa.

Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?

Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.

Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.

Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom.

Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť.

Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...


Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!

Ježiš
11nar.png
vianočná pohladnica.gif
Albánsko - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Arménsko - Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt
Bielorusko - Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!
Bulharsko - Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
Česká republika - Přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný nový rok
Dánsko - Glaedelig Jul og godt nytar
Egypt - Colo sana wintom tiebeen
Esperanto - Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Estónsko - Roomsaid Joulupühi ja Head uut aastat
Francúzsko - Joyeux Noël et Bonne Année!
Grécko - Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos
Chorvátsko - Sretan Bozic
Indonézia - Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru
Irak - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Írsko - Nollaig Shona Dhuit Izrael - Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova
Japonsko - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Korzika - Bon Natale e Bon capu d' annu
Libanon - Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah
Litva - Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!
Maďarsko - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!
Nemecko- Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Poľsko - Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.
Rusko - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Saudská Arábia - I'D Miilad Said ous Sana Saida
Sicília - Bon Natali e Prosperu Annu Novu!
Srbsko - Sretan Bozic. Vesela Nova Godine
Španielsko - Feliz Navidad y Próspero Aňo Nuevo
Taliansko - Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Veľká Británia - Merry Christmas & Happy New Year
TOPlistPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

 


Spomínam na mojích rodičov a ostatnú rodinu...
Dennýhoroskop.sk : Osobný denný horoskop, Horoskop pre znamenia zverokruhu, Partnerský denný horoskop, Môj deň
Website, ale aká! ;-)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek


<A HREF="http://dolnevestenice.napady.net/ " target="_blank"><img src="       http://dolnevestenice.napady.net/img/custom/napady.net/m/mojerodisko/605292-4ca245a8ea5b0.jpg " border="155" width="175" height="100></A>
url('/img/custom/napady.net/s/stanislava/509087-4f944235ea3d4.jpg')
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one