!!.jpg

Prajem všetko najlepšie...
smahu správy
Slovník
CZ - EN
EN - CZĎakujem všetkým mojím návštevníkom za návštevu a teším sa zas na skoré znovunavštívenie...ĎAKUJEM


. ODOBIERKA – príhovor krstného rodiča.

Milí ONA a ON,
Veľká láska spojila vaše mladé srdcia
Otvorte ich tomuto krehkému, božiemu daru.
Chráňte si lásku, lebo sa ľahko stráca a navzájom sa ňou obdarúvajte.
Pred vami stoja tí, ktorí vám dali lásky najviac – vaši rodičia.
Boli šťastní, keď ste uzreli svetlo sveta, trápili sa, keď ste boli chorí sa tešili sa z vašich radostí sa úspechov. Určite by ste nezrátali koľkokrát vám podali pomocnú ruku, či poskytli životnú radu. Nemusíte sa báť, že práve dnes sa roztrhne vaša pupočná šnúra, pretože láska naopak tu bude nielen pre vás, ale i pre vaše deti.
Prajem ti milá ONA i tebe milý ON za všetkých prítomných, aby vás stále hrial lúč lásky a hladil vás po tvári, aby vám pomohol liečiť životné jazvy, aby ste vždy, keď sa chytíte za ruky, pocítili teplo v dlani. A teraz, milá ONA i ty, milý ON, poďakujete svojim rodičom za všetko, čo pre Vás urobili a poproste o požehnanie na vašej ďalšej ceste života.

Odpytovanie – starejší (ženích / nevesta)

Milý/á (meno)!
Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou. Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.
Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie, dala si mi život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia. Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojich prvých slov - mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania.
Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom/ dcérou. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivosť i za tvoju rodičovskú lásku. Viem, že si sa vždy o mňa staral tak, aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojich nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Odpytovanie – starejší (ženích / nevesta)

Milí rodičia, pred Vás sa ....(meno nevesty) a .... (meno ženícha) postavili, na spoločnú cestu životom by spolu radi vykročili. Nadišla hodina, keď treba ďakovať a odpúšťať, by mohli obaja Vaše požehnanie s radosťou prijať.
.....(meno ženícha) drahej mamičke poďakovať chce,že láskou a vierou naplnila mu srdce.
Otcovi tiež treba ďakovať, bo z dieťaťa muža pomohol vychovať.
....(meno nevesty) tiež obracia sa k mamičke, za lásku a starostlivosť poďakovať chce. Otcovi za výchovu bozk patrí na líce, bo aj vďaka nemu má lepšie srdce.
Rodičia drahí , už toľko nesmúťte, na všetky trápenia s dietkami zabudnite.
.... (meno nevesty) a .... (meno ženícha) o požehnanie Vás prosia, nech na spoločnú cestu s radosťou vykročia.

ODOBIERKA – príhovor nevestinho otca:

Milý ON,
Odvádzaš nám dnes JU z domova. Z toho domova, kde bývala vždy láska a porozumenie.
ONA a ON,
Pokračujte v tejto láske a tento JEJ domov nech nie je len spomienkou, ale istotou, kam sa budete stále vracať v ľubovoľnom čase a ľubovoľnom počte.
Choďte teda spoločnou cestou v mene Božom.

Odobierka - texty všetkých

Milý-á(meno)! Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou.Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.

Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia.Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojích prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivost i za tvoju rodičovsku lásku.Viem, že si sa vždy o mňa staral tak,aby mi nič nechýbaloa ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojích nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie,ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojích a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!(Milí mojí surodenci)
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.

Družičky a družbovia!
Odchádzam aj z vašeho radu, preto vám ďakujem za všetko. Odpustite mi moje chyby a odprevaďte ma na cestu k oltáru a požehnanie mi dajte.

Milí príbuzní, susedia, priatelia a všetci, ktorí ste tu prítomní, odpustite mi a dajte mi svoje požehnanie.

Odobierka - text starejší alebo hlavná družica

Milí svadobní hostia,
Prosím Vás o láskavé dovolenie predniesť slávnostné privítanie.
Milá nevesta, príjmi túto kyticu od ženícha, ktorá Ťa bude sprevádzať zo stavu slobodného do stavu manželského.
A Ty ženích, príjmi od nevesty pierko zelené, to je znak lásky a vernosti, ktorý Ti ona dáva.

Milá nevesta, nastala ti očakávaná chvíľa, keď sa musíš so svojou slobodou rozlúčiť, na cestu do Chrámu Pána nastúpiť. A tu musíš vernosť a lásku manželovi prisľúbiť.
Milý ženích, príjmi pod svoju ochranu toto dievča, ťažko ju mamka vychovala a láska medzi Vami nech je pevná ako skala, aby ona nad dnešným dňom nikdy nezaplakala.

Drahí rodičia obraciam sa k Vám, lebo Vy ste Vašu dcéru od Pána Boha obdržali a vo viere ju vychovali a tomuto šľachetnému mužovi za manželku dali.
Ak Vám niekedy ublížila, dnešným dňom buď jej vina odpustená.

Poprosila by som hlavného družbu, aby novomanželom urobil jednu službu.
Prestri šátok pred ich kolená, aby ich vina bola navždy odpustená.

Odobierka - text starejší alebo krstný otec

Zišli sme sa tu v radostnej chvíli, na pozvanie našich snúbencov, aby sme im boli svedkami a spoluúčastníkmi ich rozhodnutia, vzájomnej oddanosti, s požehnaním cirkvi svätej v prijatí sviatosti stavu manželského.
Prv než sa odoberieme do chrámu Božieho, chcem Vám, milí snúbenci, povedať niekoľko slov. Vychovať dieťa a pripraviť ho do života, tak ako Vy tu dnes stojíte, pripraviť ho pre manželský život, predchádzalo Vašich rodičov veľa námahy a starostlivosti. Starosti matky o zdravie, starosti otca o hmotné potreby, náboženská výchova, zaistenie povolania - to všetko, milí snúbenci, museli Vaši rodicia prestarať sa, aby Vás pripravili pre život. Nebudťe preto ako vtáčik, ktorého keď rodičia vychovali, sadá na krídelká, uletí a viac sa nevráti.
Človek je rozumný tvor, má sa vedieť za dobro odmeniť, podakovať sa. Vám sa teraz naskytla príležitosť podakovať sa svojim rodicom za výchovu, vieru v Boha, ktorú Vám vštepovali do Vaših sŕdc. Túto vieru si zachovajte, nech Vám je oporou v ťažkostiach Vášho života. Poďakujte svojim rodičom za ich lásku, ktorou vás zahŕňali až do tejto chvíle. Vracajte sa do svojho rodičovského hniezdočka radi a buďte svojim rodičom dobrou oporou v ich starobe.
Vám, milí snúbenci, na cestu spoločného života ešte niekoľko ponaučení:
Manželstvo je ustanovižeň dvoch žijúcich, ľudí, ktoré, ak má byť šťastné, musí spájať láska a to taká, ktorá vie odpúšťať a vie sa obetovať. V odpúšťaní a obetovaní sa jeden pre druhého nájdete zmysel manželstva. Vedieť a dokázať odpustiť, vedieť sa niečoho zriecť v prospech toho druhého, musí u vás vyvolať radosť a uspokojenie a z toho potom vyplýva pocit štastného manželstva. Kiež by sa Vám tak darilo.
Teraz pokľaknutím pred Vašich rodičov, poďakujte sa im za všetko, čo pre vás urobili, a na spoločnú cestu životom, na prijatie sviatosti manželstva, prijmite od nich rodičovské požehnanie.

Odpytovanie - poďakovanie rodičom

Drahí rodičia, vidíme prekvapenie v tvári Vašej, ale aj úsmev v očiach Vašich. Vlastne až teraz si uvedomujete, že už nie sme šantivé deti, ale rozmýšľame do budúcnosti.
Je to už dávno, keď sme po prvý krát otvorili očká a pozreli na svet.Ale dnes už sme dospelí. A vy rodičia drahí vôbec ste sa nezmenili. Ste tí istí rodičia ako prvý krát.
Pribudlo Vám len pár vrások, biele vlasy a s nimi dospelé deti.Ste tu s nami keď stojíme na prahu života toho ozajstného. Neplačte tešte sa.Sme mladí a začíname chápať čo je život.Drahí rodičia máme Vás veľmi radi a preto by sme chceli v tento krásny deň povedať to slovíćko ĎAKUJEME.
Ďakujeme za cestu životom po ktorej ste nás učili kráčať, ďakujeme za prebdené noci, v ktorých ste s nami prežívali bolesť, ďakujeme za pohladenie rukou Vašou a za všetko čo ste pre nás urobili.Rozostavenie
Pri odobierka sa môžete rozostaviť nasledovne.
Nevesta Ženích
Otec nevesty Mama nevesty Mama ženícha Otec ženícha
Krstná mama nevesty Krstná mama ženícha
Krstný otec nevesty Krstný otec ženícha
Starí rodičia nevesty Starí rodičia ženícha
Súrodenci Súrodenci
Svedok nevesty Svedok ženícha
Ostatná rodina

Reč krstného rodiča ženícha
Poďakovanie
Nevesta a ženích pokľaknú a každý zvlášť povie:
Drahí rodičia, ďakujem za vašu lásku a starostlivosť, odpustite mi, ak som vám ublížil/a svojim konanim. Prosim o vaše požehnanie do ďalšieho života.
Požehnanie matiek
Požehnanie matky nevesty a matky ženícha.
Príhovor otca nevesty
Požehnanie otcov
Požehnanie otca nevesty a otca ženícha
Slávnostný prípitok
Odchod na obrad
Poznámka: V prípade, že nevesta alebo ženích už nemá niektorého z rodičov, zastúpi ich niektorý iný rodinný príslušník alebo človek blízky rodine.
12.03.2009 20:08:50
stanislava68
TOPlistPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

 


Spomínam na mojích rodičov a ostatnú rodinu...
Dennýhoroskop.sk : Osobný denný horoskop, Horoskop pre znamenia zverokruhu, Partnerský denný horoskop, Môj deň
Website, ale aká! ;-)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek


<A HREF="http://dolnevestenice.napady.net/ " target="_blank"><img src="       http://dolnevestenice.napady.net/img/custom/napady.net/m/mojerodisko/605292-4ca245a8ea5b0.jpg " border="155" width="175" height="100></A>
url('/img/custom/napady.net/s/stanislava/509087-4f944235ea3d4.jpg')
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one