!!.jpg

Prajem všetko najlepšie...
smahu správy
Slovník
CZ - EN
EN - CZĎakujem všetkým mojím návštevníkom za návštevu a teším sa zas na skoré znovunavštívenie...ĎAKUJEM


Nevesta
Drahí moji rodičia, brat a sestra moja,
už nadišiel čas odoberajúc sa k sobášu
mám povinnosť poďakovať sa vám
za všetky námahy a starosti,
ktoré ste priniesli od mojej mladosti.
Ďakujem vám vrelo za lásku, dobrotu,
ktorou vychovali ste ma a dali k životu.
I za odpustenie mojich previnení
vás túžobne prosím, odpustite mi ich.
Keď teraz poznova za všetko ďakujem,
vernosť, lásku, úctu ja tiež vám sľubujem.
Chcem byť pohotová pomocou vám prispieť,
v starobe a žiali slzy z očí zotrieť.
Nakoniec vás prosím teraz len o rodičovské požehnanie,
keď sa odoberám na tento vážny krok života.
Tak vám sám Boh pomáhaj.

Ženích:
Predom ako máme ísť k sobášu,
potvrdiť vernosť, lásku našu,
keďže ste dcérku vašu milovali,
chovali a pečovali o ňu,
so sebazaprením dali z lásky vrelo,
za pokušenie, námahy a starosti,
ktoré ste znášali v radosti a šťastí.
Nuž za túto lásku a úctu vám ďakujem,
vernosť, lásku sľubujem.
Chcem sa vám odmeniť za vašu dobrotu,
a keď bude treba, aj vášmu životu.
Vždy budem hotový pomocou vám prispieť,
v pokušení, biede slzy z očí zotrieť.
Tak vám pekne ďakujem.

Text č.2
Milý-á (meno)!
Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou.Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.

Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia.Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojích prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivost i za tvoju rodičovsku lásku.Viem, že si sa vždy o mňa staral tak,aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojích nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie,ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojích a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!(Milí mojí surodenci)
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.

Družičky a družbovia!

Odchádzam aj z vašeho radu, preto vám ďakujem za všetko. Odpustite mi moje chyby a odprevaďte ma na cestu k oltáru a požehnanie mi dajte.

Milí príbuzní, susedia, priatelia a všetci, ktorí ste tu prítomní, odpustite mi a dajte mi svoje požehnanie.
Odobierku môže začať krstný rodič.

Drahí rodičia, milá rodinka, Dnešný deň je pre vaše deti, (mená snúbencov ) veľmi krásny a pamätný. Pred vstupom do Božieho chrámu, aby tam prijali sviatostné manželstvo, by vám chceli poďakovať za život, ktorý ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Zároveň vás odprosujú za všetky previnenia a prehrešky, ktorých sa voči vám dopustili. (Mená snúbencov) , vážte si jeden druhého a celý váš spoločný život. Nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí vás s láskou vychovávali. Nech vás Pán Boh ochraňuje na každom kroku, obdarí vás láskou, zdravím a Božími milosťami.
Nevesta opakuje:
Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Odpustite mi, že som Vás kedy nahnevala a vaše požehnanie na cestu mi dajte.

Ženích opakuje:
Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Odpustite mi, že som Vás kedy nahneval a vaše požehnanie na cestu mi dajte.

Teraz nevesta ku druhým rodičom: Prijmite ma do rodiny ako vašu dcéru.

A ženích: Ďakujem vám, že ste ju pre mňa vychovali a za ženu ste mi ju dali.

Krstný rodič: Poprosím rodičov o požehnanie.
. ODOBIERKA – príhovor krstného rodiča.

Milí ONA a ON,
Veľká láska spojila vaše mladé srdcia
Otvorte ich tomuto krehkému, božiemu daru.
Chráňte si lásku, lebo sa ľahko stráca a navzájom sa ňou obdarúvajte.
Pred vami stoja tí, ktorí vám dali lásky najviac – vaši rodičia.
Boli šťastní, keď ste uzreli svetlo sveta, trápili sa, keď ste boli chorí sa tešili sa z vašich radostí sa úspechov. Určite by ste nezrátali koľkokrát vám podali pomocnú ruku, či poskytli životnú radu. Nemusíte sa báť, že práve dnes sa roztrhne vaša pupočná šnúra, pretože láska naopak tu bude nielen pre vás, ale i pre vaše deti.
Prajem ti milá ONA i tebe milý ON za všetkých prítomných, aby vás stále hrial lúč lásky a hladil vás po tvári, aby vám pomohol liečiť životné jazvy, aby ste vždy, keď sa chytíte za ruky, pocítili teplo v dlani. A teraz, milá ONA i ty, milý ON, poďakujete svojim rodičom za všetko, čo pre Vás urobili a poproste o požehnanie na vašej ďalšej ceste života.

Odpytovanie – starejší (ženích / nevesta)

Milý/á (meno)!
Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou. Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.
Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie, dala si mi život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia. Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojich prvých slov - mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania.
Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom/ dcérou. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivosť i za tvoju rodičovskú lásku. Viem, že si sa vždy o mňa staral tak, aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojich nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Odpytovanie – starejší (ženích / nevesta)

Milí rodičia, pred Vás sa ....(meno nevesty) a .... (meno ženícha) postavili, na spoločnú cestu životom by spolu radi vykročili. Nadišla hodina, keď treba ďakovať a odpúšťať, by mohli obaja Vaše požehnanie s radosťou prijať.
.....(meno ženícha) drahej mamičke poďakovať chce,že láskou a vierou naplnila mu srdce.
Otcovi tiež treba ďakovať, bo z dieťaťa muža pomohol vychovať.
....(meno nevesty) tiež obracia sa k mamičke, za lásku a starostlivosť poďakovať chce. Otcovi za výchovu bozk patrí na líce, bo aj vďaka nemu má lepšie srdce.
Rodičia drahí , už toľko nesmúťte, na všetky trápenia s dietkami zabudnite.
.... (meno nevesty) a .... (meno ženícha) o požehnanie Vás prosia, nech na spoločnú cestu s radosťou vykročia.

ODOBIERKA – príhovor nevestinho otca:

Milý ON,
Odvádzaš nám dnes JU z domova. Z toho domova, kde bývala vždy láska a porozumenie.
ONA a ON,
Pokračujte v tejto láske a tento JEJ domov nech nie je len spomienkou, ale istotou, kam sa budete stále vracať v ľubovoľnom čase a ľubovoľnom počte.
Choďte teda spoločnou cestou v mene Božom.

Odobierka - texty všetkých

Milý-á(meno)! Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou.Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.

Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia.Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojích prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivost i za tvoju rodičovsku lásku.Viem, že si sa vždy o mňa staral tak,aby mi nič nechýbaloa ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojích nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie,ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojích a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!(Milí mojí surodenci)
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.

Družičky a družbovia!
Odchádzam aj z vašeho radu, preto vám ďakujem za všetko. Odpustite mi moje chyby a odprevaďte ma na cestu k oltáru a požehnanie mi dajte.

Milí príbuzní, susedia, priatelia a všetci, ktorí ste tu prítomní, odpustite mi a dajte mi svoje požehnanie.

Odobierka - text starejší alebo hlavná družica

Milí svadobní hostia,
Prosím Vás o láskavé dovolenie predniesť slávnostné privítanie.
Milá nevesta, príjmi túto kyticu od ženícha, ktorá Ťa bude sprevádzať zo stavu slobodného do stavu manželského.
A Ty ženích, príjmi od nevesty pierko zelené, to je znak lásky a vernosti, ktorý Ti ona dáva.

Milá nevesta, nastala ti očakávaná chvíľa, keď sa musíš so svojou slobodou rozlúčiť, na cestu do Chrámu Pána nastúpiť. A tu musíš vernosť a lásku manželovi prisľúbiť.
Milý ženích, príjmi pod svoju ochranu toto dievča, ťažko ju mamka vychovala a láska medzi Vami nech je pevná ako skala, aby ona nad dnešným dňom nikdy nezaplakala.

Drahí rodičia obraciam sa k Vám, lebo Vy ste Vašu dcéru od Pána Boha obdržali a vo viere ju vychovali a tomuto šľachetnému mužovi za manželku dali.
Ak Vám niekedy ublížila, dnešným dňom buď jej vina odpustená.

Poprosila by som hlavného družbu, aby novomanželom urobil jednu službu.
Prestri šátok pred ich kolená, aby ich vina bola navždy odpustená.

Odobierka - text starejší alebo krstný otec

Zišli sme sa tu v radostnej chvíli, na pozvanie našich snúbencov, aby sme im boli svedkami a spoluúčastníkmi ich rozhodnutia, vzájomnej oddanosti, s požehnaním cirkvi svätej v prijatí sviatosti stavu manželského.
Prv než sa odoberieme do chrámu Božieho, chcem Vám, milí snúbenci, povedať niekoľko slov. Vychovať dieťa a pripraviť ho do života, tak ako Vy tu dnes stojíte, pripraviť ho pre manželský život, predchádzalo Vašich rodičov veľa námahy a starostlivosti. Starosti matky o zdravie, starosti otca o hmotné potreby, náboženská výchova, zaistenie povolania - to všetko, milí snúbenci, museli Vaši rodicia prestarať sa, aby Vás pripravili pre život. Nebudťe preto ako vtáčik, ktorého keď rodičia vychovali, sadá na krídelká, uletí a viac sa nevráti.
Človek je rozumný tvor, má sa vedieť za dobro odmeniť, podakovať sa. Vám sa teraz naskytla príležitosť podakovať sa svojim rodicom za výchovu, vieru v Boha, ktorú Vám vštepovali do Vaših sŕdc. Túto vieru si zachovajte, nech Vám je oporou v ťažkostiach Vášho života. Poďakujte svojim rodičom za ich lásku, ktorou vás zahŕňali až do tejto chvíle. Vracajte sa do svojho rodičovského hniezdočka radi a buďte svojim rodičom dobrou oporou v ich starobe.
Vám, milí snúbenci, na cestu spoločného života ešte niekoľko ponaučení:
Manželstvo je ustanovižeň dvoch žijúcich, ľudí, ktoré, ak má byť šťastné, musí spájať láska a to taká, ktorá vie odpúšťať a vie sa obetovať. V odpúšťaní a obetovaní sa jeden pre druhého nájdete zmysel manželstva. Vedieť a dokázať odpustiť, vedieť sa niečoho zriecť v prospech toho druhého, musí u vás vyvolať radosť a uspokojenie a z toho potom vyplýva pocit štastného manželstva. Kiež by sa Vám tak darilo.
Teraz pokľaknutím pred Vašich rodičov, poďakujte sa im za všetko, čo pre vás urobili, a na spoločnú cestu životom, na prijatie sviatosti manželstva, prijmite od nich rodičovské požehnanie.

Odpytovanie - poďakovanie rodičom

Drahí rodičia, vidíme prekvapenie v tvári Vašej, ale aj úsmev v očiach Vašich. Vlastne až teraz si uvedomujete, že už nie sme šantivé deti, ale rozmýšľame do budúcnosti.
Je to už dávno, keď sme po prvý krát otvorili očká a pozreli na svet.Ale dnes už sme dospelí. A vy rodičia drahí vôbec ste sa nezmenili. Ste tí istí rodičia ako prvý krát.
Pribudlo Vám len pár vrások, biele vlasy a s nimi dospelé deti.Ste tu s nami keď stojíme na prahu života toho ozajstného. Neplačte tešte sa.Sme mladí a začíname chápať čo je život.Drahí rodičia máme Vás veľmi radi a preto by sme chceli v tento krásny deň povedať to slovíćko ĎAKUJEME.
Ďakujeme za cestu životom po ktorej ste nás učili kráčať, ďakujeme za prebdené noci, v ktorých ste s nami prežívali bolesť, ďakujeme za pohladenie rukou Vašou a za všetko čo ste pre nás urobili.Rozostavenie
Pri odobierka sa môžete rozostaviť nasledovne.
Nevesta Ženích
Otec nevesty Mama nevesty Mama ženícha Otec ženícha
Krstná mama nevesty Krstná mama ženícha
Krstný otec nevesty Krstný otec ženícha
Starí rodičia nevesty Starí rodičia ženícha
Súrodenci Súrodenci
Svedok nevesty Svedok ženícha
Ostatná rodina

Reč krstného rodiča ženícha
Poďakovanie
Nevesta a ženích pokľaknú a každý zvlášť povie:
Drahí rodičia, ďakujem za vašu lásku a starostlivosť, odpustite mi, ak som vám ublížil/a svojim konanim. Prosim o vaše požehnanie do ďalšieho života.
Požehnanie matiek
Požehnanie matky nevesty a matky ženícha.
Príhovor otca nevesty
Požehnanie otcov
Požehnanie otca nevesty a otca ženícha
Slávnostný prípitok
Odchod na obrad
Poznámka: V prípade, že nevesta alebo ženích už nemá niektorého z rodičov, zastúpi ich niektorý iný rodinný príslušník alebo človek blízky rodine.
Milí rodičia, vážení svadobni hostia,

Dovoľte mi, aby som v tejto slávnostnej chvíli , povedal pár slov.

Milá nevesta -meno-,

onedlho vstúpiš do manželského zväzku
a preto sa v tejto tak významnej chvíli s hlbokou vďačnosťou poďakuj
najmä svojim drahým rodičom za všetku rodičovskú lásku a starostlivosť;
ktorou sprevádzali tvoje kroky od útlej mladosti, za všetku vynaloženú námahu a obetavosť; ktorou ťa zahŕňali.

Drahí rodičia,

Prv ako vykročí vaša dcéra na spoločnú cestu so svojím nastávajúcim,
prichádza k vám, aby vám z úprimného srdca poďakovala za všetko, čo ste pre ňu z rodičovskej lásky urobili.
Odprosuje vás za to, ak vám niekedy nechtiac aj zármutok spôsobila.
V tejto chvíli je pevne rozhodnutá, že sa bude snažiť žiť vo vzájomnej láske, úcte a oddanosti so svojím budúcim manželom, pre blaho svojej rodiny a na radosť vám i všetkým príbuzným.
A preto, drahí rodičia, požehnanie dajte a odprevaďte svoju dcéru pri prvých krokoch ich spoločnej cesty životom. Nech ju po celej ďalšej púti sprevádza naďalej vaša vrúcna rodičovská láska.
-1-
Drahí mojí rodičia, ocko a mamička,
Ďakujem vám za všetko čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Odpustte mi všetky moje viny a požehnajte v manželstve prvé moje kroky
( rozlúčka s rodičmi )
-2-
Drahá moja sestra,
ďakujem Ti za sesterskú lásku a prosím o odpustenie ak som Ti niekedy aj nechtiac ublížila
-3-
Ku vám sa obraciam stará mama moja
Ďakujem za všetkú vašu lásku, starostlivosť, za všetko čo ste pre mňa urobili. Odpustte mi viny a požehnajte v manželstve prvé moje kroky.
-4-
Krstná mamka milá aj vy krstný milý
Chcem sa vám z úprimného srdca poďakovať za vašú lásku a starostlivosť.
-5-
Všetci moji milí príbuzní, kmotrovci, tety, ujovia, sesternice, bratranci, kamaratky, kamarati, chcem sa Vám poďakovať za vašu lásku a za všetko čo ste pre mňa urobili. Ak som Vám niekedy nejako ublížila prosím vás o odpustenie
( rozlúčka)
-6-
A teraz sa všetci poberme do chrámu Božieho, aby sme boli svedkami sľubu maželského. Nech Boh chráni a požehná vaše manželské kroky.
Odobierku môže začať krstný rodič.

Nevesta opakuje:
Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali.
Odpustite mi, že som Vás kedy nahnevala a vaše požehnanie na cestu mi dajte.

Ženích opakuje:
Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali.
Odpustite mi, že som Vás kedy nahneval a vaše požehnanie na cestu mi dajte.

Teraz nevesta ku druhým rodičom: Prijmite ma do rodiny ako vašu dcéru.

A ženích: Ďakujem vám, že ste ju pre mňa vychovali a za ženu ste mi ju dali.

Krstný rodič: Poprosím rodičov o požehnanie.
Túto odobierku číta krstný rodič.

Drahí rodičia, milá rodinka,
Dnešný deň je pre vaše deti, (mená snúbencov ) veľmi krásny a pamätný.
Pred vstupom do Božieho chrámu, aby tam prijali sviatostné manželstvo, by vám chceli poďakovať za život, ktorý ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Zároveň vás odprosujú za všetky previnenia a prehrešky, ktorých sa voči vám dopustili.
(Mená snúbencov) , vážte si jeden druhého a celý váš spoločný život.
Nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí vás s láskou vychovávali.
Nech vás Pán Boh ochraňuje na každom kroku, obdarí vás láskou, zdravím a Božími milosťami.
Prosím vás, drahí rodičia, aby ste vašim deťom dali rodičovské požehnanie na ich spoločnú cestu životom.
"Drahí rodičia, vidíme prekvapenie v tvári Vašej, ale aj úsmev v očiach Vašich. Vlastne až teraz si uvedomujete, že už nie sme šantivé deti, ale rozmýšľame do budúcnosti. Je to už dávno, keď sme po prvý krát otvorili očká a pozreli na svet. Ale dnes už sme dospelí. A vy rodičia drahí vôbec ste sa nezmenili. Ste tí istí rodičia ako prvý krát. Pribudlo Vám len pár vrások, biele vlasy a s nimi dospelé deti. Ste tu s nami keď stojíme na prahu života toho ozajstného. Neplačte tešte sa. Sme mladí a začíname chápať čo je život. Drahí rodičia máme Vás veľmi radi a preto by sme chceli v tento krásny deň povedať to slovíčko ĎAKUJEME.
Ďakujeme za cestu životom po ktorej ste nás učili kráčať, ďakujeme za prebdené noci, v ktorých ste s nami prežívali bolesť, ďakujeme za pohladenie rukou Vašou a za všetko čo ste pre nás urobili."

"Drahí naši rodičia,
veľa času uplynulo od tých čias, keď ste nás za ručičku vodili,
keď ste nás učili prvým krásnym slovám a tak starostlivo ste nás opatrovali.
Ocko, mamička, zo srdca vám ďakujeme za všetko,
čo ste nám od malička dali,
že ste nás radi mali a v láske vychovali.

Teraz, keď na cestu nového života poberáme sa,
k vám, rodičia drahí, prichádzame.
Odpusťte všetko, čím sme vás v detstve, v mladosti zarmútili
a proste s nami dobrého Boha,
aby sme dnešnú prísahu do smrti neporušili.

Spoločnou cestou spolu kráčať ideme, či ružami sypanou, či tŕnistou.
Vaše odpustenie nám na cestu manželstva dajte
a v dobrom na nás spomínajte."
Pred odchodom do kostola

Starší družba:

Milý pán starejší!

Pred malou chvíľkou ste nás do tohto domu prijali. Hospodin učinil cestu našu šťastnou. Ajhľa teraz pred Vami stoja už mládenec a panna, ktorí sa rozhodli do stavu manželského vstúpiť, a tak po všetky dni svojho života v láske a v pokoji prežívať.

Preto by som Vás žiadal, pán starejší, aby ste nás vyprevadili tak ako vyprevadil Ráchel dcéru svoju mladému Tobiášovi.

Vyprevaďte nás do chrámu Božieho, pred oltár svätý k Otcovi duchovnému, aby si tam vernosť a lásku až do smrti sľúbili.

Starejší:

Milosť a pokoj Vám od Boha Otca a nášho Pána Ježiša Krista!

Vážení svadobní hostia, drahí rodičia, starí rodičia, krstní rodičia.

Milí snúbenci, nadišla chvíľa a čas aj pre Vás, keď tu stojíte pred nami, ale hlavne pred svojimi rodičmi a Vám blízkou rodinou, aby sme Vás vyprevadili na Vašu novú cestu, po ktorej ste sa dobrovoľne rozhodli kráčať, a to na cestu manželského života.

Tento moment v živote každého človeka je veľmi vážny a pre Vás i Vašich rodičov i radostný. Či sa nemajú čomu radovať, či nemôžu spolu so žalmistom zvolať: "Tento je deň, ktorý učinil nám Pán Boh, preto radujme a veseľme sa v ňom".

Ich radosť je opodstatnená aj tým, že Vás po rokoch výchovy a opatrovania môžu dnes v dobrom zdraví vyprevadiť na túto novú vážnu cestu. Vážnosť tejto chvíle pre Vás je v tom, že nikto z nás, ale ani Vy neviete, aká táto cesta bude. Či bude dlhá, či krátka, či dobrá a či zlá a čo všetko Vás na nej čaká.

Milí snúbenci, apoštol Pavol, keď sa lúčil s kresťanmi v Korinte, napísal im tieto slová:

"A teraz bratia, ostáva Vám iba to troje - viera, nádej a láska. To troje, ale z tých troch najväčšia a najdôležitejšia je láska."

Aj ona Vás sem doviedla a záleží len na Vás, či je to láska pravá a čistá, ktorá Vám pomôže prekonať nástrahy manželského života. Pretože cesta manželská to nie sú iba chvíle radosti. Prídu problémy, prekážky a tie budete musieť vyriešiť a prekonať. To sa Vám podarí na základe tej lásky, ktorú tak vysoko vyzdvihoval aj apoštol Pavol.

K tomu by som Vám pripomenul iba dve slová: prepáč a odpusť. Slová, ktoré dnešní Vám podobní mladí ľudia dokážu ťažko vysloviť a pochopiť, pretože čím viac lásky a dobra bude vo Vašich srdciach, tým bude Vaša cesta manželská šťastnejšia, radostnejšia a pokojnejšia.

Milí snúbenci, v slove Božom je napísané: "Opustí človek otca i matku svoju a pridruží sa k manželke, k manželovi svojmu".

Tak aj Vy, keď si dáte svoj sľub vernosti a lásky a poviete si svoje "áno", začnete žiť svoj spoločný manželský život. No chcem Vám pripomenúť, aby ste na tejto manželskej ceste nezabudli na svojich rodičov, lebo oni majú najväčšiu zásluhu na tom, že stojíte tu pred nami, že Vás vychovali od vašej kolísky až po dnešný, pre Vás taký slávnostný deň.

Najväčšou odmenou pre nich za všetko, čo pre Vás urobili pri Vašej výchove, nech je Váš šťastný a usporiadaný manželský život.

Kľaknite pred nich na kolená, proste ich o odpustenie, ďakujte im za všetko, čo pre Vás urobili a poproste ich, nech Vám dajú svoje rodičovské požehnanie na túto novú vážnu cestu.
Príhovor družičky k rodičom, mladému páru a ostatným prítomným po príchode k neveste.

Vážení prítomní, (vedľa seba stoja ženích,rodičia ženícha, nevesta a rodičia nevesty)
prosím o láskavé dovolenie,
predniesť vinš kratučký k svadobnej slávnosti,
privítať mladý pár, aj Vás milých hostí.
Všetci pekne vitajte!

Čo pýtate, tu máte. (ukáže rukou na nevestu)
Pýtate od nás túto mladú devu,
vienkom ozdobenú,
pre svojho ženícha, ktorý o ňu žiada,
ktorý po jej boku svoje šťastie hľadá.

A Ty mladý ženích, (hovorí smerom k ženíchovi)
či túto prijímaš,
či je toto ona, o ktorú si žiadaš? Ženích:... Áno...

Keď si si už vybral, s pomedzi nás jednu,
prijmi ju láskavo pod svoju ochranu.

Ja som bola o to požiadaná,
od mladej nevesty darček Ti priniesti.
Perečko zelené, ručníček bielený,
aby si jej navždy zostal verný. (pripne ženíchovi pierko a odovzdá vreckovku)

Za prijaté dary, patrí sa odmeniť,
patrí sa i Tebe, nevestu obdariť.
Darček od ženícha je znakom ľúbosti. (ženích dá neveste kyticu, pobozkajú sa a zostanú stáť vedľa seba)


Svadobný deň a vôkol plno lásky, (smerom k neveste a jej rodičom)
kytica kvetov, myrta voniaca,
spomínaš mamička, na rozcuchané vlásky,
na prvé krôčky, na nesmelé hlásky,
dnes v bielom stojím pred Tebou
a čosi sa vo mne zviera,
ďakujem Ti mamička, láskavá i milá.

I Tebe otecko chcem sa za dobrotu a lásku poďakovať,
budem ju i naďalej potrebovať.

Pozri že synak do matkinej si tvári, (smerom k ženíchovi a jeho rodičom)
to šťastím Tvojím dojatá, slzí Tvoja mať,
veď ona ti najúprimnejšie želá,
do života šťastia, spokojnosti veľa.

Vám milý rodičia ďakujem za lásku,
s ktorou ste z chlapca vychovali muža,
vďaka Vám on spoznal svet
a naučil sa ľudom rozumieť.
A teraz sa máte rodičom poďakovať za dnešný deň, (smerom k mladému páru)
ale s rozochveným srdcom ťažko by Vám bolo,
preto dovoľte, aby som im vo Vašom mene poďakovala,
za lásku a trpezlivosť, s ktorou Vás vychovávali.

Vás milí Peťkovi rodičia prosím,
aby ste Katku prijali za svoju dcéru,
a Vás milí Katkiny rodičia prosím,
aby ste Peťka prijali za svojho syna.

Nuž milí rodičia, v mene Vaších detí Vás prosím
o rodičovské požehnanie.
Verím, že im odpustíte všetky ich previnenia
a vyrieknete: „ Choďte šťastné deti naše“. (rodičia dajú postupne požehnanie a odchádza sa na sobáš)
3. Drahí rodičia, milá rodina, vážení svadobní hostia.

Z poverenia svadobných rodičov a mladých, chcem Vás tu všetkých privítať. Lebo dnes (dátum) nastala tá neopakovateľná chvíľa, keď (meno mladuchy) a (meno ženícha) sa rozhodli späčatiť svoj sľub lásky. Veď i Ježiš hovorí: "Muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej žene a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo."
VYPYTOVANIE:
Obraciam sa na Vás, mamka milá, Vy ste ma s láskou vychovali, položte snak kríža.
Aj vy otec, ktorý ste mi šťastné detstvo dopriali i Vás chcem o odpustenie požiadať.
Súrodenci moji, veľa sme toho spolu prežili. Teraz prišiel čas, o prepáčenie požiadať.
Chlapci a dievčatá, na mňa sa nehnevajte a na spoločnú cestu ma odprevádzajte.

Vážení rodičia, svadobní hostia, milá nevesta a ženích, teraz sa spolu poberme do kostola, kde Vám požehná Ježiš Kristus.

Ďakujem.
2. Pochválený Ježiš Kristus

Dovoľte mi, v mene ženícha od Vás všetkých sa odobrať a na novú životnú cestu spolu so svojou vyvolenou vybrať.
Od Vás drahí rodičia sa odoberám a za všetko ďakujem Vám, za život, za láskavé i príkre slová, za noci prebdené, za ruky láskavé, za rady do života zlaté, za všetko, čo ste ma naučili Vám dnes ďakujem.
Od Teba brat môj veď sme spolu rástli, mladé roky trávili a svoj život snívali.
Od Vás drahý starý otec, od Vás drahí krstní rodičia, príbuzní a známi sa odoberám a vďaku Vám vzdávam, že radami a láskavým slovom ste ma sprevádzali mojím mládeneckým životom. Všetkým Vám, ale najmä drahým rodičom ďakujem za starostlivosť, lebo dnes na novú cestu nastupujem, cestu životom so svojou vyvolenou, s ktorou chcem spolu žiť, spolu sa tešiť zo života a úspechov, čeliť životným prekážkam, preto Vás drahí moji rodičia prosím o rodičovské požehnanie a všetkých Vás pozývam k sobášnemu obradu do chrámu Božieho a k svadobnému stolu.
Vážení prítomní, dovoľte mi,
aby som v mene týchto dvoch mladých vyslovil ich prosbu:
Drahí rodičia, milí krstní a starí rodičia, milované sestry,
s Božou pomocou ste nás od malička viedli cestou života,
obetovali ste veľa času a síl,
dali ste nám mnoho lásky,
chránili ste nás a usmerňovali naše kroky.
Dnes, keď začíname náš spoločný život vám zo srdca ďakujeme,
prosíme vás, udeľte nám svoje požehnanie,
aby sme mohli predstúpiť pred oltár Pána a tam prísahou potvrdiť svoje rozhodnutie.

(pokľaknú, krížiky na čelo...)

Teraz vás všetkých pozývam,
aby ste sprevádzali našich snúbencov pred oltár,
kde si povedia svoje áno a spečatia svoj spoločný život.
Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia.Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojích prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivost i za tvoju rodičovsku lásku.Viem, že si sa vždy o mňa staral tak,aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojích nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie,ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojích a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.
Svadobný deň a okolo plno lásky.
Kytica kvetov, myrta voňavá.
Snáď práve teraz spomínaš mamička
na rozcuchané vlásky,
prvé krôčky
a nesmelé hlásky.
Viem, koľko nehy si mi dala,
nad postieľkou sa skláňala
a pesničkou ma uspávala.
Dnes v bielom stojím pred tebou a čosi sa vo mne zviera,
ďakujem ti mamička láskavá a milá,
snáď viac pochopím, keď sama budem mama,
snáď porozumiem slzám, ktoré spod rias tvojich sa derú
a ústam tvojim hodvábnym úsmev z tváre berú.

A tebe otecko chcem poďakovať
za úprimnosť a lásku, ktorú budem i naďalej potrebovať.

Vám, drahí rodičia, chcem poďakovať za obetavosť, s ktorou ste vychovali z chlapca muža.
Vďaka Vám som spoznal svet,
vďaka Vám som sa naučil ľuďom rozumieť.

Ďakujeme Vám za všetko, čo ste nám od malička dali,
že ste nás radi mali
a v láske vychovali.
Zo srdca ľutujeme každý planý skutok,
ktorým sme Vám spôsobili zármutok.
Vaše odpustenie nám na cestu manželstva dajte
a v dobrom na nás spomínajte.
TOPlistPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

 


Spomínam na mojích rodičov a ostatnú rodinu...
Dennýhoroskop.sk : Osobný denný horoskop, Horoskop pre znamenia zverokruhu, Partnerský denný horoskop, Môj deň
Website, ale aká! ;-)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek


<A HREF="http://dolnevestenice.napady.net/ " target="_blank"><img src="       http://dolnevestenice.napady.net/img/custom/napady.net/m/mojerodisko/605292-4ca245a8ea5b0.jpg " border="155" width="175" height="100></A>
url('/img/custom/napady.net/s/stanislava/509087-4f944235ea3d4.jpg')
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one