!!.jpg

Prajem všetko najlepšie...
smahu správy
Slovník
CZ - EN
EN - CZĎakujem všetkým mojím návštevníkom za návštevu a teším sa zas na skoré znovunavštívenie...ĎAKUJEM


Pranostiky.jpg
Pekná jeseň znamená veternú zimu.
Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok.
Keď cez týždeň prší a prší, Panenka Mária v sobotu plienky suší.
Dobrý deň pozná sa už od rána.
Aký bude deň do večera, ukáže počasie o deviatej predpoludním.
01.01. Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
01.01. Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.
01.01. Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.
01.01. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
01.01. Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.
02.01. Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.
02.01. Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
04.01. Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
05.01. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.
05.01. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
06.01. Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
06.01. Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.
06.01. Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
08.01. O svatém Erhartu zima zobe do nártu.
11.01. Na svätého Hygina sa začína pravá zima.
14.01. Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz.
14.01. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, to je břídil.
15.01. Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok, větrný den - mokrý rok.
16.01. Na svätého Marcela zima lezie do tela.
17.01. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.
18.01. Na svatého Priska pod saněmi píská.
19.01. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
20.01. Fabiánskej zimy boja sa cigáni.
20.01. O svatém fabiánu a Šebastiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
21.01. Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
21.01. Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
21.01. Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).
21.01. Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
21.01. Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
24.01. Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25.01. Ako na Pavla, tak na Havla /16.10/.
25.01. Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.
25.01. Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.
25.01. Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
25.01. Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
25.01. Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.
25.01. Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice /2.2/, ešte aj onuce.
25.01. Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec /19.3/.
25.01. Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.
26.01. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28.01. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29.01. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
November

sv. Martin (11.11.)
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí.
Ak príde Martin na červenom Berlingu, naženie do roboty aj sfingu.


Sv. Katarína (25. nov.)

Katarína na blate, Vianoce na ľade.
Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu.


December

Sv. Lucia (13. dec.)

Od Lucie do vianoc každá noc má svoju moc.
Svätá Lucia noci upíja (ale dnu nepridá).

Obrázky na Lide.cz
01.01.- Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.

01.01.- Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.

01.01.- Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.

01.01.- Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

01.01.- Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.

02.01.- Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.

02.01.- Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

04.01.- Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

05.01.- Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.

05.01.- Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.

06.01.- Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

06.01.- Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.

06.01.- Na tři krále zima, stále.

06.01.- Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

08.01.- O svatém Erhartu zima zobe do nártu.

09.01.- O svatém Baziliši zima všudy čiší.

11.01.- Na svätého Hygina sa začína pravá zima.

14.01.- Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz.

14.01.- Svatý Vigil z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, to je břídil.

15.01.= Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok, větrný den - mokrý rok.

16.01.- Na svätého Marcela zima lezie do tela.

17.01.- Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.

18.01.- Na svatého Priska pod saněmi píská.

19.01.- Na svatého Knuta přichází zima krutá.

20.01.- Fabiánskej zimy boja sa cigáni.

20.01.- O svatém fabiánu a Šebastiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.

21.01.- Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije , ten rok mnoho vína sľubuje.

21.01.- Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.

21.01.- Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).

21.01.- Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.

21.01.- Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.

24.01.- Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25.01.- Ako na Pavla, tak na Havla /16.10/.

25.01.- Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije , bude pozdná jar.

25.01.- Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.

25.01.- Pavla obrátenie, zimy obrátenie.

25.01.- Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.

25.01.- Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.

25.01.- Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice /2.2/, ešte aj onuce.

25.01.- Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec /19.3/.

25.01.- Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.

26.01.- Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28.01.- Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29.01.- Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.


02.02.= Ač na Hromnice mrzne, bude dobrô leto.

02.02.= Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.

02.02.= Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.

02.02.= Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.

02.02.= Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice.

02.02.= Aké je na Makária počasie, také bude v zárí (september) zase.

02.02.= Hromnice, zimy polovice.

02.02.= Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.

02.02.= Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.

02.02.= Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.

02.02.= Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví sa skoro usmievavé líce.

02.02.= Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice.

02.02.= Keď svetlo svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.

02.02.= Keľo je na Hromnice odmek, teľo po Hromnici tuhá zima.

02.02.= Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.

02.02.= Na Hromnice zadúva ulice.

02.02.= Prešli Hromnice, koniec sanice.

02.02.= Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli.

03.02.= Na svätého Blažeja ešte trvá veja.

03.02.= Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora.

04.02.= O svaté Veronice bývá ještě sanice.

05.02.= Agaty - fúka snah za gatí.

05.02.= Na deň svätej Háty všetky kúty zahatá.

05.02.= Na svätú Agátu, daj poľu superfosfátu.

05.02.= Svätá Agáta na sneh býva bohatá.

06.02.= Ak si na Dorotu škovran pospevuje, zima na Mateja /24.2/ bekeš (kožuch) mu vyduje.

06.02.= Plačlivá Dorota, omrzlá robota.

07.02.= Svatý Radko - na poli hladko.

09.02.= Apolónia daždivá, býva úroda žíznivá.

09.02.= Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.

10.02.= O svaté Školastice navleč si rukavice.

13.02.= O svatém Rehoři mrazy přituhnou a vše moří.

14.02.= Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa /19.3/ napije vôl.

14.02.= Ak ti na Valenta mrznú päty, to na Jozefa /19.3/ obúvaj si krpce.

14.02.= Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

14.02.= Na svätého Valentína zima siliť sa počína.

16.02.= O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.

18.02.= O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

22.02.= Keď je na Stolovanie Petra chujavica, má byť ešte deväť ráz po ňom.

22.02.= Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie.

23.02.= Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.

23.02.= Vyjasnená obloha v deň Romana veští dobrý rok.

24.02.= Ak je na Mateja mráz, vydarí sa pohánka.

24.02.= Ak Matej popustí, to Jozef /19.3/ podrží.

24.02.= Ak nieto na Mateja snehu, bude málo snehu.

24.02.= Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.

24.02.= Chotár v kožuchu, veď mu ho Matej vyzlečie.

24.02.= Keď Matej ľady robí, Gregor /12.3/ ich láme.

24.02.= Matej ľady láme.

24.02.= Na Mateja koplina (zem, ktorá sa ukáže prvá po stečenom snehu), na Jozefa /19.3/ trávina.

24.02.= Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.

24.02.= Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.

24.02.= Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li, dělá ho hned.

24.02.= Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.

24.02.= Raduj sa hospodár, Matej ľady láme. Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.

24.02.= Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.

24.02.= Svätý Matej zimu tratí, alebo bohatí.

27.02.= Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

28.02.= Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
01.03.= Eudokie příznivá, ale blátivá.

01.03.= Svatá Eudokie psa až po uši sněhem zavěje.

06.03.= Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

06.03.= Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

07.03.= O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

09.03.= Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom mesiaci.

09.03.= Aký je deň Františka, taký bude celý mesiac.

10.03.= Aké počasie prinesú Štyridsiati mučeníci, tak zostane ešte 14 dní.

10.03.= Keď je na Štyridsiatich mučeníkov mráz, veru bude ešte zo štyridsať ráz.

12.03.= Ak je na Gregora prach, nie riedkô blato, prach ten je gazdovi milý ako zlato.

12.03.= Ak na Gregora medzi oraním v brázdach voda tečie, možno sa úfať dobrému ovsu.

12.03.= Keď je na Gregora ešte mnoho snehu leží na poli, ten sa skoro sa roztopí a jar rýchlo prichodí.

12.03.= Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly prichádza jaro a bude ešte mnoho snehových víchric.

12.03.= Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čučia.

12.03.= Na Gregora kerý , kerý , na Jozefa /19.3/ každý krivý.

12.03.= Na Gregora prvý pluh do poľa.

12.03.= Na Gregora snehy top , zime hrob.

12.03.= Na Gregora, ak padne trochu snehu , je sa čo tešiť úrode švábky (zemiaky).

12.03.= Na sv. Gregora , idú ľady do mora.

12.03.= Na svatého Řehoře, šelma sedlák , který neoře.

12.03.= Na svätého Rehora letia góle (bociany) od mora.

12.03.= O svatém Řehoře každý gazda leňoch , kerý neoře.

17.03.= Mrzne-li na svatou Getrudu , bude mrznout ještě celý měsíc.

17.03.= Mrzne-li na svatou Getrudu , jistě mrzne ještě čtyricet dní.

19.03.= Ak je na Jozefa mráz , bude hojne ovocia.

19.03.= Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje , peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje.

19.03.= Jozef - základ jari.

19.03.= Jozef mosty stavia , Ďuro /24.4/ do poľa vyháňa.

19.03.= Jozef prikladá polienko , Mária /25.3/ dve.

19.03.= Jozef s Marou /25.3/ zimu zabijú.

19.03.= Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.

19.03.= Keď na Jozefa vietor fučí , aj týždeň potrvá.

19.03.= Koľko dní pred Jozefom teplo , toľko po ňom zima.

19.03.= Koľko dní pred Jozefom vyletia včely , toľko týždňov bude chladno.

19.03.= Kto do Jozefa nezaseje , koľko zaseje po Jozefe , toľko aj zožne.

19.03.= Na Jozefa mráz , bude ovos dobre rásť.

19.03.= Na Jozefa mroz , bude sena voz a keď kapka, bude babka (málo).

20.03.= Na svätého Jáchyma skončila sa už zima.

21.03.= Aký bude čas na rovný , jednak dlhý deň s nocú , taká bude chvíľa nasledujúcich štyridsať týždňov.

22.03.= Na Kazimíra pohoda - na kobzole (zemiaky) úroda.

25.03.= Ak je na deň Zvestovania nebo jasné, vydaria sa konope , ak je zamračené , budú zlé.

25.03.= Aké zvestovanie Božej Matky - také Veľkonočné sviatky /apríl/.

25.03.= Akej Božej Matky , také veľkonočné sviatky.

25.03.= Jaro zvestuje Zvestovanie , ale zimu ešte nevyháňa.

25.03.= Keď je na deň zvestovania Panny Márie pekne , môžeme čakať úrodný rok.

25.03.= Keď na Matku Božiu sneh na poli leží , tam kosa a srpok ľahko beží.

25.03.= Koľko dní vyjdú žaby pred Pannu Máriu , toľko dní budú po nej schované.

25.03.= Matka boží trávu množí.

25.03.= Na deň Zvestovania Panny Márie dážď , rodí sa raž.

25.03.= Na Matku boží má sa siať zboží.

25.03.= Štepná Mara (bolo zvykom štepiť stromy , štepy sa najlepšie ujímali).

27.03.= Ak je na Ruperta nebo čisté , bude i v červenci tiež takiste.

30.03.= O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

31.03.= O svaté Albíne je už u nás po zimě.Autor: Pavol Urbi, Aktuálne.sk
01.04.= Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
02.04.= Svätý Teodul jarný vetrík podul.
03.04.= Jestli príde Richard s vetrom a búrkou, vtedy Sibyla /29.4/ sa bude smiať.
05.04.= Po teplém marku se často ochlazuje.
05.04.= Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
10.04.= Na desátý v dubnu den setý býva krásny len.
19.04.= Sv. Tiburcí má byť už zelený.
23.04.= Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.
23.04.= Na Vojtecha /bude/ pekná potecha.
24.04.= Ak prší na Ďura, bude ovos, keby ho na skalu zasial.
24.04.= Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije.
24.04.= Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
24.04.= Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
24.04.= Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
24.04.= Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
24.04.= Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
24.04.= Ďuro i Marek, mrazom nás zalek.
24.04.= Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
24.04.= Dzur - kravy dur!
24.04.= Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
24.04.= Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.
24.04.= Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch pucky (výhonky), bude dobrá úroda.
24.04.= Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou žne.
24.04.= Konope siate pred Dzurom sú dobré.
24.04.= Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
24.04.= Na Ďura pokoní (posledný) vdovicin pluh do poľa.
24.04.= Na Ďura tráva zo zeme beží.
24.04.= Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny (chodníky, neobrobená pôda vo vinohrade, niekde i hromada kamenia).
24.04.= O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
24.04.= Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
24.04.= Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
24.04.= Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (štúra = bodavý hmyz)
24.04.= Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom.
25.04.= Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.
25.04.= Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie žitá.
25.04.= Keď po Markovi mesiac ubýva a spojí sa s Hladoledom /Saturn/, v tom roku neúfaj sa vínu.
25.04.= Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
25.04.= Na Marka oharky do jarka.
25.04.= Na svätého Marka napijem sa z Jarka.
25.04.= Na svätého Marka schová sa do žita pranka (vrana).
25.04.= Studený Marek prinesie studené Krížové dni /začínajú sa po Krížovej nedeli, t. j. piatej nedeli po Veľkej noci/.
25.04.= Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.
28.04.= Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyricet dní.
01.05.= Ak na prvého mája večer prší , bude celý rok pekne.

01.05.= Dážď na prvého mája - úrodný rok.

01.05.= Na Jakuba , Filipa zelená sa každá lipa.

04.05.= Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.

04.05.= Svätý Florián úrodu nám chráň.

07.05.= Ak na Stanislava padá dážď , bude na jeseň prázdny sud.

07.05.= Stanislav ráňa orechy.

11.05.= Déšť na svatého Mamerta přináší soužení , neboť v něm nic dobrého není.

11.05.= O svatém Mamertu zima je po čmertu.

12.05.= Dážď na Pankráca osožný je poliam , ale škodný viniciam.

12.05.= Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.

12.05.= Jasnými dni Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná.

12.05.= Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

12.05.= Pán Serboni /začiatky vlastných mien: Pan-krác,Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.

12.05.= Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži.

12.05.= Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí , Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.

12.05.= Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.

13.05.= Pred Servácom niet leta , po Serváci niet mrazu.

15.05.= Keď prejde zamrznutých kuchárka , sadieva sa paprika.

15.05.= Svätá Žofia ľan rozsieva.

15.05.= Svätá Žofia stromy rozvíja.

15.05.= Svätá Žofia víno vypíja.

15.05.= Žofia - ľadová žena.

15.05.= Žofia sadí mak.

15.05.= Žofka - dočúraná.

16.05.= Kdo o svatém Janě len zasívá , stébla zdéli lokte mívá.

19.05.= Ak mrzne na Gertrúdu , bude mrznúť celý mesiac.

19.05.= Do Petra /Peter Celestín, pápež/ neni tepla , a po Petre už je po teple.

19.05.= Gertrúda je už záhradníčkou.

19.05.= Jestli Peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas.

23.05.= Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť , dobrá ovca sa už môže dojiť.

25.05.= Ako je na Urbana , taká bude jeseň.

25.05.= Dokiaľ Urban z pece nezlezie , nebude teplo.

25.05.= Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.

25.05.= Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.

25.05.= Keď na Urbana dišč , to žaludz hrobačna /červivé žalude/.

25.05.= Keď sa Urban smeje , hrozno plače /šťavnaté hrozno/.

25.05.= Na Urbanov deň utekaj siať len.

25.05.= Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.

25.05.= Po jasnom Urbane , keď je dážď na Víta , hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.

25.05.= Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.

25.05.= Sioče /siatie/ na Urbana , to plane /zlé/ prže furmana.

25.05.= Štedrý hráč, milostivý zlodej , Urbanov ovos, Havlovo žito - zriedka býva z toho čo dobrého.

25.05.= Urban ešte niekedy bradou pokýva.

25.05.= Urban krásny , vyjasnený, hojným vínom nás odmení.

25.05.= Urban z peci zlezie.

26.05.= Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.01.06.= O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.

06.06.= Na svätého Norberta už zima ide do čerta.

08.06.= Medardova kápě, štyridsať dní kápe.

08.06.= Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

08.06.= Keď prší na Medarda namokne každá brázda.

08.06.= Na Medarda prší, príde peronospóra /hubovitá choroba révy/.

08.06.= Keď na Medarda prší, nebudú toho roku huby rásť.

08.06.= Po Medarde ostrá zima už nechodí., ani mráz vinici viacej neuškodí.

08.06.= Medardove mrazy vínne révy nepokazí.

08.06.= Kto na deň Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva.

08.06.= Na Medarda končí sejba.

11.06.= Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, urodí sa veľa kaše.

11.06.= Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše.

12.06.= Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13.06.= Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

15.06.= Keď na Víta prší, bude pršať za sedem dní.

15.06.= Keď prší na Víta, sú skazené žitá.

15.06.= Keď prší na Víta, švábka bude zhnitá.

15.06.= Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.

15.06.= Kto seje na Víta, škoda žita.

15.06.= Po jasnom Urbane /25.5/, keď je dážď na Víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.

15.06.= Na deň svätého Víta na jednom konci sa stmieva, na druhom svitá.

15.06.= Na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá.

15.06.= Na svätého Víta celú noc svitá.

15.06.= O svätom Vítu vidno hrozno v kvetu.

15.06.= Keď vinohrady pred Vítom odkvitnú, úfame sa dobrého vína, bár nebola dobrá pominulá jeseň.

19.06.= Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyricet dní se deštivé počasí ukáže.

21.06.= Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

23.06.= Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24.06.= Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu brána.

24.06.= Na svätého Jána dosť dlhý deň a predsa mu je koniec.

24.06.= Na svatého Jána neni noc žiadna.

24.06.= Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti.

24.06.= Od Jána Krstiteľa beží slnce k zime a leto k horku, od Jána Evanjelistu /27.12/ obracia sa slnce k letu a zima k mrazom.

24.06.= Na Jána dážď, mokrá žatva.

24.06.= Na Jána keď prší, zarazí žitá. 24.06.= Do Jána Krstiteľa nechváľ jačmeňa.

24.06.= Do Jána ovsík, po Jáne ovos.

24.06.= Do Jána maslo, po Michale nitka.

24.06.= Ak prší na Jána, malo by ešte za štyri nasledujúce dni pršať.

24.06.= Pred svätým Jánom modli sa za dážď, po svätom Jáne prší bez modlenia.

24.06.= Svätý Ján popráva jariny a Duch oziminy.

24.06.= Jestli dážď na Jána Krstiteľa padá, málo má orechov pole a záhrada.

24.06.= O Jáne čerešne i muchy zralé.

24.06.= Jánske zelie k zdravu ženie.

24.06.= Na svätého Jána jahody do džbána.

24.06.= Po Jáne sa i dni krátia i kravy mlieko tratia.

24.06.= Mrkva zasadená na Jána je zdravá.

24.06.= Po Jáne je i múka zrelá.

24.06.= Jána v bruchu jama.

25.06.= Svatý Ivan bývá plačlivý pán.

26.06.= Svatý Jan Burian (považoval sa za patróna krupobitia) mlátí bez cepů.

27.06.= Ladislav huby sial, Peter, Pavel /29.6/ ich pozbieral.

27.06.= Jaké je počasí na svatého Ladislava, takové jest po sedm neděl.

29.06.= Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, ale zem ožíva hríbami.

29.06.= Keď na Petra Pavla poprší, tak to potrpí na koši.

29.06.= Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva.

29.06.= Mráz na Petra stolovanie znamená na dlhšej zimy trvanie.

29.06.= Na Petra a Pavla keď niet maradíky (pozostatky, zvyšky) na poli, žatva bude daždivá.

29.06.= Na Petra Pavla má byť z tretej rúny vidieť vinohrad.

29.06.= Na Petra, Pavla deň jasný, čistý rok úrodný bude istý.

29.06.= Na Petra, Pavla keď je deň jasný, rok úrodný bude istý.

29.06.= Peter a Pavel huby sejú.

29.06.= Peter a Pavol rozsievajú huby.

29.06.= Peter Pavel suší koreň.
Aký júl , taký január.

Chladný júl celé leto ochladí.

V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.

02.07.= Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní.

02.07.= Keď na Navštívenie Panny Márie prší, to potom prší po celé žne.

02.07.= Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú.

02.07.= Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.

02.07.= Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.

02.07.= Okolo druhého dňa červenca veje polnočný vietor osem dní.

04.07.= Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa.

04.07.= Na Prokopa plná priekopa.

04.07.= Svätý Prokop koreň podkop.

04.07.= Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.

04.07.= Svätý Prokop seje huby.

05.07.= Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje.

08.07.= Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane.

08.07.= Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.

10.07.= Keď na Sedem spáčov /tiež deň Siedmich bratov/ prší, potom za sedem týždňov prší.

13.07.= Ak pričasto prší o Markéte, bude z toho škodu mať pohánka v kvete.

13.07.= Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte zakvitať počína.

13.07.= Dážď na Margitu neosoží senu.

13.07.= Keď na Margitu prší, nebude hrozna.

13.07.= Margita muchám vrece rozväzuje.

13.07.= Margita sype muchy za humná.

13.07.= Margita tančí s ľanom.

13.07.= Margita trhá prvé hrušky - margitky.

13.07.= Margita, čo si muchy splodila!

13.07.= Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní.

13.07.= Svätá Margita hodí srpy do žita.

13.07.= Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí!

13.07.= Svätá Margita volá žencov do žita.

13.07.= Svätá Margita vopchá kosák do žita.

13.07.= Zaplače-li Margita , bude dažďov do sýta.

15.07.= Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude drahota.

15.07.= Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna /22.7/ svojho pána

15.07.= Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.

18.07.= O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

20.07.= Do Eliáša i pod krovím schne, a po Eliášovi ani na kroví.

20.07.= Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

21.07.= Na proroka Daniele nalije též do mandele.

21.07.= Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

22.07.= Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.

22.07.= Magdaléna rada plače.

22.07.= Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.

22.07.= Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole.

22.07.= Pamätaj si gazda , že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená.

25.07.= Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.

25.07.= Ak je teplý svätý Jakub - studené sú Vianoce.

25.07.= Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.

25.07.= Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach.

25.07.= Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.

25.07.= Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.

25.07.= Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.

25.07.= Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.

25.07.= Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.

25.07.= Na Jakuba keď prší, dobre krumple /kromple, zemiaky/ sa viažu.

25.07.= Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.

25.07.= O svätom Jakube daj už pokoj hube.

25.07.= Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.

25.07.= Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.

25.07.= Včely lietajú len do Jakuba do hôr.

26.07.= Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.

26.07.= Anna už nepečie.

26.07.= Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce červivé.

26.07.= Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.

26.07.= O sv. Anne žitečka sa nažne.

26.07.= Sv. Anna - chladno z rána.

26.07.= Svätá Anna žito žala.

28.07.= Dážď na deň Ignáca /Inocenca, pápeža/ znamená lahodnú zimu.

30.07.= Jaký Ábel /Abdon/ a Sét /Senen/, taký bude i sept.

31.07.= Od svatého Ignaca - leto se obraca. oplakáva.obrazky na profil
1
TOPlistPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

 


Spomínam na mojích rodičov a ostatnú rodinu...
Dennýhoroskop.sk : Osobný denný horoskop, Horoskop pre znamenia zverokruhu, Partnerský denný horoskop, Môj deň
Website, ale aká! ;-)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek


<A HREF="http://dolnevestenice.napady.net/ " target="_blank"><img src="       http://dolnevestenice.napady.net/img/custom/napady.net/m/mojerodisko/605292-4ca245a8ea5b0.jpg " border="155" width="175" height="100></A>
url('/img/custom/napady.net/s/stanislava/509087-4f944235ea3d4.jpg')
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one